Tim Anderssons Minnesfond

Gåvor: Bankgiro 113 - 8494       Org.Nr 802477-6281

FAQ:

Hur ansöker man? 

Skriv ett brev eller maila oss.


info@timanderssonsminnesfond.se


Stiftelsen Tim Anderssons Minnesfond

Amaryllisvägen 44

291 50 KristiantadVart går pengarna? 

Skriv ett brev eller maila oss.

info@timanderssonsminnesfond.se

Stiftelsen Tim Anderssons Minnesfond

Amaryllisvägen 44

291 50 KristiantadVarför en fond? 

En fond till minne av Tim Andersson som instiftades för att hedra minnet av Tim och samtidigt uppmärksamma och ge ekonomiskt stöd till personer som aktivt arbetar i Tims anda,

Stiftelsen

Tim Anderssons Minnesfond 

Tim Ande

rssons Minnesfond har till uppgift att främja, uppmuntra, stödja och stimulera ungdomars trygghet och vård, när det gäller psykisk ohälsa.


Namn:

Email:

Meddelande:


Ansök på: info@timanderssonsminnesfond.se

eller skriv ett brev till:

Stiftelsen Tim Anderssons Minnesfond, Amaryllisvägen 44 , 291 50 Kristianstad


Ansökningar

Minnesfonden välkomnar ansökningar som faller inom någon av följande kategorier:

• Stipendierna är personliga och ska gå till en person vars idéer bidrar till att främja, uppmuntra ungdomar till ett hälsosamt leverne och psykiskt välmående.

• Målgruppen för dessa stipendier är unga människor (13-23 år) i Skåne......


Läs mer

Ge en gåva

Stiftelsen Tim Anderssons Minnesfond


Vill Du ge ett bidrag till fonden och därmed möjliggöra stipendier till unga, aktiva krafter mot  psykisk ohälsa, kan ni sätta in ert bidrag på bankgiro. 113 - 8494


Glöm inte att märka talongen ”Tims Minnesfond”.