Tim Anderssons Minnesfond

Gåvor: Bankgiro 113 - 8494       Org.Nr 802477-6281Ansökningar

Minnesfonden välkomnar ansökningar som faller inom någon av följande kategorier:

• Stipendierna är personliga och ska gå till en person vars idéer bidrar till att främja, uppmuntra ungdomar till ett hälsosamt leverne och psykiskt välmående.

• Målgruppen för dessa stipendier är unga människor (13-23 år) i Skåne......


Läs mer

Ge en gåva

Stiftelsen Tim Anderssons Minnesfond


Vill Du ge ett bidrag till fonden och därmed möjliggöra stipendier till unga, aktiva krafter mot  psykisk ohälsa, kan ni sätta in ert bidrag på bankgiro. 113 - 8494


Glöm inte att märka talongen ”Tims Minnesfond”.