Tim Anderssons Minnesfond

Gåvor: Bankgiro 113 - 8494       Org.Nr 802477-6281

FAQ:

Hur ansöker man? 

Skriv ett brev eller maila oss.


info@timanderssonsminnesfond.se


Stiftelsen Tim Anderssons Minnesfond

Amaryllisvägen 44

291 50 KristiantadVart går pengarna? 

Pengarna kommer att delas ut årligen vid en cermoni den 15 januari.Varför en fond? 

En fond till minne av Tim Andersson som instiftades för att hedra minnet av Tim och samtidigt uppmärksamma och ge ekonomiskt stöd till personer som aktivt arbetar i Tims anda,

Stiftelsen

Tim Anderssons Minnesfond

Tim Anderssons Minnesfond har till uppgift att främja, uppmuntra, stödja och stimulera ungdomars trygghet och vård, när det gäller psykisk ohälsa.


Kriterier för ansökningar

Minnesfonden välkomnar ansökningar som faller inom någon av följande kategorier:


• Stipendierna är personliga och ska gå till en person vars idéer bidrar till att främja, uppmuntra ungdomar till ett hälsosamt leverne och psykiskt välmående.


• Målgruppen för dessa stipendier är unga människor (13-23 år) i Skåne.


• Stipendierna har inga specifika ramar. Exempel på kostnader som kan täckas av ett stipendium är deltagaravgifter, arvoden till föreläsare, tryck av informationsmaterial, projektarbeten eller resekostnader.


• Stipendierna bör ha tydlig koppling i kampen mot psykisk ohälsa.


• De ska gynna både kvinnor och män samt främja öppenhet och mångfald.


• Man kan inte nominera sig själv.


Endast ansökningar som faller inom dessa kategorier beaktas.


Årligen utdelas en summa om 5 000:- till en person som medvetet har lyft en annan person.

Stipendier utdelas årligen vid en ceremoni den 15 januari i Kristianstad.


Så här ansöker du:

Ansökan ska lämnas skriftligt, antingen via e-post eller brev och ska uppfylla ovanstående kriterier. Ansökan ska innehålla kortfattad information om:


• Berätta vad det är du vill göra.

• Motivering till varför stiftelsen bör finansiera din kandidat.

• Berätta vad din idé har för kopplingar till kampen mot psykisk ohälsa i Skåne.


Sista ansökningsdag: 15/12 2014


Ansök på: info@timanderssonsminnesfond.se

eller skriv ett brev till:

Stiftelsen Tim Anderssons Minnesfond, Amaryllisvägen 44 , 291 50 Kristianstad


Ansökningar

Minnesfonden välkomnar ansökningar som faller inom någon av följande kategorier:

• Stipendierna är personliga och ska gå till en person vars idéer bidrar till att främja, uppmuntra ungdomar till ett hälsosamt leverne och psykiskt välmående.

• Målgruppen för dessa stipendier är unga människor (13-23 år) i Skåne......


Läs mer

Ge en gåva

Stiftelsen Tim Anderssons Minnesfond


Vill Du ge ett bidrag till fonden och därmed möjliggöra stipendier till unga, aktiva krafter mot  psykisk ohälsa, kan ni sätta in ert bidrag på bankgiro. 113 - 8494


Glöm inte att märka talongen ”Tims Minnesfond”.