Bilder från stipendieutdelning 2014

Klicka på bilderna för att se dem i fullformat.

Tim Anderssons Minnesfond


Gåvor: Bankgiro 113 - 8494       Org.Nr 802477-6281

Stipendier utdelas årligen vid en ceremoni den 15 januari i Kristianstad

Tack till !


Stiftelsen Tim Anderssons Minnesfond vill rikta ett stort tack till generösa givare som under året bidragit till  att möjliggöra utdelningen av årets stipendie.

 

Årets stipendiat 2019  är:

Emilia Lundberg

Klicka på blden för att se den i större format.Välkommen till

Tim Anderssons

Minnesfond

Initiativet till minnesfonden togs från Tims närmast anhörig.

Vår viktigaste uppgift är att via anslag och stipendier stimulera och hjälpa  ungdomar  när det gäller psykisk ohälsa. Våra medel som vi delar ut kommer från privatpersoner, organisationer och företag genom gåvor, bidrag, donationer  och insamlingar.

Stiftelsen Tim Anderssons Minnesfond är befriad från arvs- och gåvoskatt

Konstrundan 2019


Stiftelsen arbetar med att stimulera och hjälpa ungdomar när det gäller psykisk ohälsa. Under årets konstrunda kommer ett antal verk att skänkas av några utställande konstnärer som ställer ut på Hotel C4Kristianstad  för att  samla in pengar till förmån för minnesfonden.

 

 

 

 

 

Bilder från stipendieutdelning 2019

Klicka på bilderna för att se dem i fullformat.

Bilder från stipendieutdelning 2018

Klicka på bilderna för att se dem i fullformat.

Bilder från stipendieutdelning 2017

Klicka på bilderna för att se dem i fullformat.

Bilder från stipendieutdelning 2016

Klicka på bilderna för att se dem i fullformat.

Bilder från stipendieutdelning 2015

Klicka på bilderna för att se dem i fullformat.

Ansökningar


Minnesfonden välkomnar ansökningar som faller inom någon av följande kategorier:

• Stipendierna är personliga och ska gå till en person vars idéer bidrar till att främja, uppmuntra ungdomar till ett hälsosamt leverne och psykiskt välmående.

• Målgruppen för dessa stipendier är unga människor (13-23 år) i Skåne......


Läs mer

Ge en gåva


Stiftelsen Tim Anderssons MinnesfondVill Du ge ett bidrag till fonden och därmed möjliggöra stipendier till unga, aktiva krafter mot  psykisk ohälsa, kan ni sätta in ert bidrag på bankgiro. 113 - 8494


Glöm inte att märka talongen ”Tims Minnesfond”.